Stiftelsen

Porvoonseudun asuntosäätiö – Borgånejdens bostadsstiftelse är en solvent privat stiftelse,  grundad av Borgå stad, Borgå landskommun samt Borgå kyrkliga samhällighet med lika andelar åt 1989. Efter kommunsammanslagningen har Borgå stads och landskommunens andelar av grundkapitalet sammanförts. Stiftelsens hemort är Borgå och språket finska.

Stiftelsens syfte är att skaffa lägenheter åt mindre bemedlare personer, speciellt bostadslösa, barnfamiljer, handikappade, seniorer och åt dem som är i behov av socialt stöd. Stiftelsen stöder också hyresgästernas sociala välmående och trivsamhet tillsammans med grundarna.

Stiftelsen förvaltar för tillfället 167 hyreslägenheter som fördelas i helägda hyreshus samt enskilda bostadsaktier. Till fastighetsförmögenheten ingår också specialutrymmen såsom Koivulas skyddshärdberg.