Hallitus

Säätiön päätösvaltaa käyttää säätiön yhdeksänhenkinen hallitus, jonka jäsenet perustajatahot Porvoon kaupunki ja Porvoon seurakuntayhtymä nimittävät aina neljäksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus on kutsunut sihteerikseen säätiön isännöitsijän tehtäviä Reim Porvoo Oy:llä hoitavan Frank Wendelinin.

Hallituksen kokoukset eivät ole julkisia. Perustajatahojen nimetyillä edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus voi myös tarvittaessa kutsua myös muita asiantuntijoita kokouksiinsa.

 

 

Porvoon asuntosäätiö hallitus

Johan Nyholm, hallituksen puheenjohtaja, styrelsens ordförande

Kalevi Sarento, hallituksen jäsen, styrelsemedlem

Ove Blomqvist, hallituksen jäsen, styrelsemedlem

Joel Karvinen, hallituksen jäsen, styrelsemedlem

Jenni Stenström, hallituksen jäsen, styrelsemedlem

Vilhelmiina Eskola, hallituksen jäsen, styrelsemedlem

 

Ulkopuoliset asiantuntijat

Frank Wendelin, toimitusjohtaja (REIM Porvoo Oy)
Sari Mankinen, hallintojohtaja (Porvoon seurakuntayhtymä)