Hallitus

Säätiön päätösvaltaa käyttää säätiön yhdeksänhenkinen hallitus, jonka jäsenet perustajatahot Porvoon kaupunki ja Porvoon seurakuntayhtymä nimittävät aina neljäksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus on kutsunut sihteerikseen säätiön isännöitsijän tehtäviä Reim Porvoo Oy:llä hoitavan Frank Wendelinin.

Hallituksen kokoukset eivät ole julkisia. Perustajatahojen nimetyillä edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus voi myös tarvittaessa kutsua myös muita asiantuntijoita kokouksiinsa.

Hallitus kokoontui yhteensä 5 kertaa vuonna 2016 sisältäen sääntömääräiset kokoukset.

 

Porvoon asuntosäätiö hallitus

Ulf Lindholm, hallituksen puheenjohtaja, styrelsens ordförande

Anne Sjöström, hallituksen varapuheenjohtaja, styrelsens viceordförande

Kalevi Sarento, hallituksen jäsen, styrelsemedlem

Ove Blomqvist, hallituksen jäsen, styrelsemedlem

Joel Karvinen, hallituksen jäsen, styrelsemedlem

Päivi Mountraki, hallituksen jäsen, styrelsemedlem

Tuula Martin, hallituksen jäsen, styrelsemedlem

Hannu Ahola, hallituksen jäsen, styrelsemedlem

Leila Nurmilaakso, hallituksen jäsen, styrelsemedlem

Ulkupuoliset asiantuntijat

Börje Boström, toimitilajohtaja (Porvoon kaupunki)
Frank Wendelin, toimitusjohtaja (REIM Porvoo Oy)
Sari Mankinen, hallintojohtaja (Porvoon seurakuntayhtymä)
Ulf Backman, asuntopäällikkö (Porvoon kaupunki)