Styrelsen

Stiftelsens beslutsmakt används av styrelsen som består av nio medlemmar. Grundarna (Borgå stad och Borgå kyrkliga samfällighet) tillsätter medlemmarna för en fyraårsperiod. Styrelsen har tillsatt Frank Wendelin som sin sekreterare.

Styrelsens möten är inte offentliga. Grundarnas namngivna representanter samt har närvaro- och yttranderätt på styrelsemötena. Styrelsen kan också kalla in andra sakkunniga vid behov.

Styrelsen sammankallades totalt 5 gånger under 2016.

 

Leila Nurmilaakso, hallituksen jäsen, styrelsemedlem

Anne Sjöström, hallituksen varapuheenjohtaja, styrelsens viceordförande

Kalevi Sarento, hallituksen jäsen, styrelsemedlem

Ove Blomqvist, hallituksen jäsen, styrelsemedlem

Utomstående sakkunniga

Börje Boström, lokalitetsdirektör (Borgå stad)
Frank Wendelin, verkställande direktör (REIM Porvoo Oy)
Sari Mankinen, förvaltningsdirektör (Borgå kyrkliga samfällighet)
Ulf Backman, bostadschef (Borgå stad)