Styrelsen

Stiftelsens beslutsmakt används av styrelsen som består av nio medlemmar. Grundarna (Borgå stad och Borgå kyrkliga samfällighet) tillsätter medlemmarna för en fyraårsperiod. Styrelsen har tillsatt Frank Wendelin som sin sekreterare.

Styrelsens möten är inte offentliga. Grundarnas namngivna representanter samt har närvaro- och yttranderätt på styrelsemötena. Styrelsen kan också kalla in andra sakkunniga vid behov.

 

 

Johan Nyholm,  styrelsens ordförande

Keijo Theslund,  styrelsemedlem

Ove Blomqvist,  styrelsemedlem

Vilhelmiina Eskola,  styrelsemedlem

Utomstående sakkunniga

Frank Wendelin, verkställande direktör (REIM Porvoo Oy)
Sari Mankinen, förvaltningsdirektör (Borgå kyrkliga samfällighet)