För hyresgästen

REIM:s OFF (endast på finska) ger hyresgästen bas råd till att bo i en egen bostad. Boende undervisas inte just någonstans så varje hyresgäst hamnar klara sig på egen hand. Boendemanualens mål är att föra fram basråden till att bo självständigt samt i samklang med andra.

Då man bor i ett husbolag påverkar varje hyresgästs verksamhet på de övrigas liv och därför förutsätts en viss nivå av uppmärksamhet: att man tar andra i beaktande och följer gemensamt uppsatta spelregler. Boendemanualen vill förmedla riktig information så man kunde undvika onödiga meningsskiljaktigheter samt öka boendetrivsamheten. Manualen ger också tips till flytten, smårenovationer och boendesäkerhet.

Vi beklagar att manualen finns endast på finska.