Bostadsansökan

 

Stiftelsens bostäder är ämnade åt mindre bemedlade personer, speciellt bostadslösa, barnfamiljer, handikappade, seniorer och åt dem som är i behov av socialt stöd.

Hyresgästerna väljs utifrån de riktlinjer Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) fastställt d.v.s. utifrån social ändamålsenlighet, bostadsbehovet och den sökandes ekononiska ställning.

De sökande jämförs sinsemellan på basis av bostadsbehov, förmögenhet samt inkomster och bostäderna fördelas åt de mest behövande. Bostadslösa, de minst bemedlande och de som är i brådskande behov av en lägenhet prioriteras. Samtidigit eftersträvas en mångfaldig hyresgästsbukett och en socialt balanserad boendeomgivning. Fastän inkomstgränserna avskaffats tas inkomsterna fortfarande i beaktande som en jämställd faktor tillsammans med förmögenheten och bostadsbehovet.

Hyresgarantin i alla stiftelsens lägenheter börjar från 250€.

 

Ansökningsförfarandet

 

Ansökningstiden till stiftelsens bostäder är fortlöpande. Bostäderna ansöks med ansökningsblanketten som returneras med behövliga bilagor till stifelsens disponent endera per post till nedanstående adress eller per e-post till porvoo@reim.fi. Ansökningsblanketten finns tyvärr endast på finska.

REIM Porvoo Oy
Mannerheimgatan 7
06100 Borgå

Var vänlig och specificera att du ansöker om stiftelsens lägenheter samt adresserna ifall du ansöker en viss bostad.

Notera att skyddshärdberget Koivulas hyreslägenhet inte kan ansökas med blanketten utan Borgå stads socialtjänster ansvarar för bosättandet.

 

Fyll i en bostadsansökan